ติดต่อมูลนิธิ

การติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
คุณจันทนา อูเอะมัสซึ เลขาธิการมูลนิธิ (081) 924-1025 jantana@thai-japanspirit.com
คุณศุภรัศมิ์ สิทธิเชียงพิณ เหรัญญิกมูลนิธิ (081) 854-1286 suphrat@thai-japanspirit.com
คุณมามิ อิเบะ คณะกรรมการ (084) 752-0634 mami@thai-japanspirit.com
คุณสุวัลลี สุนทรกุล ณ ชลบุรี คณะกรรมการ (081) 763-1373 suvanlee@thai-japanspirit.com
คุณสุพิชฌาย์ สวัสดิ์นาวิน คณะกรรมการ (081) 849-0886 supicha@thai-japanspirit.com
นายรพีพล ผลฉาย กรรมการ/ทนายความ (083) 971-1378 rapepon@thai-japanspirit.com

ที่อยู่: มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น 19 ซ.สาทร 11 ถ.สาทร แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กทม. 10120

banner guide