โครงการ “ปลูกป่าในใจ ปฎิบัติธรรมวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ในวันพุธที่ 2 กรกฏคม 2557 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และมูลนิธิน้ำใจ ไทย - ญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดโครงการ “โครงการปลูกป่าในใจ ปฎิบัติธรรมวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการ โดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่ตำบลชะอมและตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็กทับกวาง แปลงที่ 2

S  1835075


S  1835054

S  1835080

S  1835072

banner guide