โครงการ “ไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้”

มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และมูลนิธิธรรมวิทยาภิพัฒน์ ได้จัดโครงการ “ไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ปัจจัยต่างๆ และทุนการศึกษา เพื่อนำไปบริจาคในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยั้งเมิน คนชรา รวมถึงคนพิการ ณ โรงเรียนวัดบ้านยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

โครงการไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้

โครงการไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้

โครงการไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้

โครงการไออุ่นพ่อของแผ่นดินสู่ผู้ยากไร้

banner guide